Haberler

24 Eylül 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30898 TEBLİĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE...

Read More